Thermografie elektrotechnische installatie

In elektrotechnische installaties kan warmteontwikkeling ontstaan door wijzigingen van de installatie, belasting/ overbelasting en/of aanpassing van het ontwerp. Door veroudering of slechte verbindingen (losgeraakte contacten door b.v. vuil of trillingen), kan er een overgangsweerstand ontstaan met als gevolg warmte of oververhitting. Door toepassing van thermografie zijn deze problemen op te sporen. En kan de kans op storing, op uitval van de installatie en zelfs op brand worden voorkomen.

Elektrotechnische installaties

Thermografie wordt terecht vaak in verband gebracht met de elektrische veiligheidsinspecties vanuit de NEN3140/ SCIOS Scope 8. Zowel de NEN3140 als thermografie richten zich op de veiligheid van de elektrische installatie. De NEN3140/ SCIOS Scope 8 spreekt over thermische metingen. Om de maatregelen tegen te hoge temperaturen tijdens normaal bedrijf regelmatig te controleren. Thermografie is hiervoor een uitstekende methode, maar is geen vervanging van andere metingen uit de NEN3140.

Thermografie in combinatie met de andere inspecties uit de NEN3140. Deze vormen een uitstekende wijze om toezicht te houden op de veiligheid van de elektrische installatie.