Inspectie volgens NEN1010

Moeten alle elektrische installaties worden geïnspecteerd?

JA, Na eerste aanleg en na elke (belangrijke) wijziging moeten elektrische installaties worden geïnspecteerd alvorens deze in gebruik te worden genomen.

Het betreft hier een opleveringsinspectie. Voor de periodieke inspectie van bestaande installaties is de NEN3140 van toepassing.

Wanneer is de verplichting tot inspectie van toepassing:

Vernieuwing van een complete bestaande installatie

Bij de vernieuwing van een installatie is het pand vaak niet meer in gebruik of bewoond. Er is spraken van een situatie die kan worden gelijkgesteld met het aanleggen van een nieuwe installatie. Voor de complete vernieuwing van een bestaande installatie moet ook laatste druk van de NEN1010 worden gehanteerd.

Vernieuwing van een gedeelte van een bestaande installatie

Bij de vernieuwing van een deel van een bestaande installatie is het moeilijk om een éénduidige uitspraak te doen. Een goede beoordeling over wanneer de NEN1010 van toepassing is, vraagt om vakmanschap en goed inzicht. Wanneer een aanzienlijk deel van een bestaande installatie wordt vernieuwd is de laatste druk NEN1010 van toepassing. Hiervan is bijvoorbeeld spraken bij de vervanging van schakel- en verdeelinstallatie (groepenkast), het vervangen van leidingen, schakelaars en wandcontactdozen of aardingsvoorzieningen e.d.

Uitbreiding van een elektrische installatie

Bij een grote uitbreiding van een installatie geldt dezelfde situatie als bij (her-)vernieuwen van een deel van de bestaande installatie.

Bij kleine uitbreidingen is het vooral van belang om te beoordelen wat uit het oogpunt van veiligheid de juiste oplossing is. Onder kleine uitbreidingen kan worden verstaan:

  1. maken van een extra lichtpunt b.v. op een zolder of in een berging;
  2. bijplaatsen van één of enkele wandcontactdozen;
  3. maken van een aansluitpunt voor een machine of dergelijke.

Doorgaans ligt het voor de hand en is het meest logische oplossing om dergelijke uitbreidingen de eisen uit die druk van NEN1010 te hanteren die bij de aanleg van de bestaande installaties van toepassing waren. Volgens het Bouwbesluit moet dit minimaal NEN1010 tweede druk zijn.

Vervanging van onderdelen en onderhoud aan een bestaande installatie

Bij het vervangen van (defecte) onderdelen geldt dat deze moeten worden vervangen door nieuwe onderdelen van dezelfde uitvoering. Vervang b.v. een wandcontactdoos zonder beschermingscontacten door één zonder beschermingscontacten, maar vervang een wandcontactdoos met beschermingscontacten dan ook door één met beschermingscontacten.