Power Quality

Waar of waardoor zit er vervuiling in uw elektrische installatie? Wat veroorzaakt die terugkomende storing in uw installatie? Met een Power Quality Analyse, ook wel netanalyse meting genoemd. Onderzoeken wij uw installaties of die van uw klanten aan een kritische analyse. De uitkomst van het onderzoek weet u of de terugkerende klachten worden veroorzaakt door de netvoeding en kunt u heel gericht maatregelen nemen.

Netvervuiling komt steeds vaker voor in de moderne/ huidige elektrische installaties. Dat heeft verschillende oorzaken. Een van de meest voorkomende is dat een organisatie steeds meer apparaten op het bestaande installatie aan is gaan sluiten. En hierdoor de elektrische installatie heel wisselend is gaan belasten. Dat kan tot een vervorming van de spanning en stroom leiden. Dat noemen we dan netvervuiling. Die vervuiling kan de oorzaak zijn van het haperen of uitvallen van apparaten of installaties

Bij een Power Quality Analyse – of netanalyse meting – worden de volgende grootheden meten:

  • Spanning
  • Stroom
  • Frequentie
  • Werkelijk, schijnbaar en blindvermogen en energieverbruik
  • Cos Phi, power factor
  • Flicker
  • Harmonischen en (THD) Totale harmonische vervorming
  • Transienten

Wij kunnen een complete vermogens/ verbruik analyse voor u uitvoeren bestaande uit o.a.

Spanning/ Stroom/ Frequentie:

Bij deze metingen worden de waarde van spanning, stroom, frequentie per fase geregistreerd. Tevens wordt de nominale stroom door de NUL geregistreerd.

Vermogen meting

Bij de meting worden de waarde van werkzaam vermogen, reactief (blind) vermogen, schijnbaar vermogen, vermogens factor, Cosinus phi, energieverbruik en reactief (blind) energieverbruik. Deze waardes worden per fase geregistreerd.

Spanningsdalingen en overspanning

Bij deze meting worden kortstondige spanningsdalingen en overspanning per fase gemeten en geregistreerd.

Harmonische meting

Bij deze metingen worden de aanwezige hogere harmonische van de 1e t/m 40e gemeten en geregistreerd voor de spanning en stroom per fase.