SCIOS Scope 8 - NEN3140

Volgens de Arbowet heeft elke werkgever de verplichting doeltreffende maatregelen te nemen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers en bezoekers. Met een inspectie op basis van SCIOS Scope 8 (NEN 3140) voldoet u aan de eisen van de Arbowet.

Veiligheidsinspecties SCIOS Scope 8

Bedrijven en instellingen zijn afhankelijk van het continue beschikbaar zijn van elektrische en elektrotechnische systemen. Uitval van de elektrische installatie heeft al snel grote (financiële) gevolgen. En is voor ieder bedrijf een absolute ramp. Het productieproces komt stil te liggen, er kunnen ongelukken gebeuren of zelfs brand uitbreken. Het bedrijf c.q. de werkgever is hiervoor verantwoordelijk en moet dit vanuit de wetgeving goed regelen.

Doel inspectie van de elektrische installatie

Het doel van inspectie SCIOS Scope 8 (NEN3140) is, te controleren of een elektrische installatie voldoet aan de technische voorschriften en veiligheidsvoorschriften. De inspectie is een controle van de normale toestand van de installatie.Bij de inspectie scope 8 van bestaande elektrische installaties moet ten minste worden uitgegaan van de veiligheidsbepalingen die van kracht waren bij de aanleg van de installatie.

Risicoinventarisatie 

Bestaande elektrische installaties moeten met een passende regelmaat worden geïnspecteerd. Het doel van regelmatige inspecties is, gebreken te ontdekken. Die zich na ingebruikstelling kunnen voordoen en de werking kunnen belemmeren of een gevarenbron kunnen veroorzaken.

De Arbowet eist dat een bedrijf de risico’s voor de veiligheid en gezondheid die de werknemers tijdens hun werk kunnen lopen inventariseert, evalueert. En op grond daarvan een plan van aanpak maakt om het risico te verkleinen. Een risico inventarisatie (RI&E) t.a.v. de elektrische veiligheid moet daarvan een onderdeel uitmaken.