SCIOS Scope 10 - NTA8220

“Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico”

U zoekt inzicht in de mogelijke oorzaken van brand binnen uw bedrijf en/of gebouwen. Het zijn de bedreigingen voor uw bedrijfscontinuïteit. Verzekeringen vragen veelal van U dat U als gebouweigenaar maatregelen neemt om brand te voorkomen/ te beperken. Hemago inspectie biedt de inspectie methode SCIOS scope 10 “brandrisico-inspectie voor elektrisch materieel”, welke gebaseerd is op de NTA8220. Waarvoor de verzekeringsbranche nu in het algemeen kiest.

Tijdens de inspectie word niet alleen naar de vaste elektrische installaties gekeken. Wij kijken ook naar de elektrische veiligheid van risicovolle machines en apparaten. Deze kunnen eveneens een risico zijn voor het ontstaan van een brand. Na de inspectie ontvangt U van ons een rapportage met de risico verhogende afwijkingen, foto’s, onjuiste meetwaardes, zodat u deze kunt (laten) verhelpen.

Brand in een contactdoos

De afwijkingen bij elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen die het risico op brand verhogen.

De SCIOS Scope 10 inspecteur keurt het elektrisch materieel, bestaande uit elektrische installaties en elektrische apparaten. Daarnaast word er gekeken naar de omgeving waarin de apparaten gebruikt worden. Bij de SCIOS Scope 10 inspectie worden de verdeelinrichtingen (groepenkasten) visueel gecontroleerd, isolatieweerstanden gemeten, aardlekschakelaars getest, thermografie voor detectie van te warmen punten/ plaatsen. De (vaste) elektrische installatie wordt visueel gecontroleerd waarbij de nadruk ligt op het brandrisico. Naast de vaste installatie worden ook de aangesloten apparatuur ‘losse installaties’, zoals bijvoorbeeld de verlengsnoeren gecontroleerd.

De frequentie van een SCIOS Scope 10 inspectie varieert tussen 3 en 5 jaar.

De afwijkingen (gebreken) worden ingedeeld in:

  • Categorie I afwijking: de kans op brand op korte termijn is zeer aannemelijk (direct herstellen).
  • Categorie II afwijking: overige constateringen die kans op brand kunnen veroorzaken (binnen drie maanden na inspectie herstellen).

Vervangt de SCIOS Scope 10 de NEN3140, Nee Scope 10 vervangt niet de NEN 3140 keuring. SCIOS Scope 10 dient een geheel ander doel, namelijk brandveiligheid en is door Verbond van Verzekeraars ontwikkeld. De NEN3140
(Scope 8) is gebaseerd op elektrische veiligheid.

Wat kost een SCIOS Scope 10 inspectie?

De kosten van deze inspectie zijn afhankelijk van diverse factoren:

  • De toepassing/ gebruik van de elektrische installatie (Bijvoorbeeld: horeca, kantoor, industrie);
  • Het totale bruto vloer oppervlak (BVO) van de te inspecteren locatie/ pand/ gebouw;
  • Het aantal verdeelinrichtingen/groepenkasten. (hoofdverdelers en onderverdelers)
  • Reis-/ verblijfskosten e.d.

Scope 10 kan als aanvulling op een Scope 8 inspectie uitgevoerd worden en geven wij een korting op de Scope 10
inspectie. Van beide inspecties zal een rapportage afgegeven worden en is inclusief de afmelding van Scope 10
in het Scios portaal en certificaat.