SCIOS Scope 12 – “Inspectie Zonnestroominstallaties”

Hemago b.v. is gespecialiseerd in het uitvoeren van diverse elektrotechnische inspecties onder de certificatieregeling van SCIOS. Waar u ons al wist te vinden voor de inspecties conform SCIOS Scope 8, en Scope 10 zijn wij ook SCIOS Scope 12 “Inspecties van Zonnestroominstallaties” gecertificeerd.

Wat is een SCIOS Scope 12 inspectie?

Het werken aan of met een elektrische installatie brengt risico’s met zich mee. Zo ook het werken aan Zonnestroom installaties, ook wel PV-installatie genoemd. Daarnaast zijn er helaas voorbeelden te noemen die uitwijzen dat het brandrisico niet uitgevlakt mag worden.

Vooral het laatste is bij de verzekeraars niet onopgemerkt gebleven. Zoals ook SCIOS Scope 10 “veiligheidsinspectie van uw elektrisch materieel” een reactie is op de vraag vanuit de verzekeraars, is ook SCIOS Scope 12 gericht op het in kaart brengen van de risico’s.

Het uitgangspunt van de SCIOS Scope 12 certificatieregeling is het komen tot:

 • Een gestandaardiseerde inspectiemethode (geborgd in SCIOS Technische Document 18);
 • Een gestandaardiseerd kwaliteitsniveau van de inspecteur (geborgd in de SCIOS Kwaliteits- en bekwaamheidseisen);
 • Gestandaardiseerde (minimale) eisen aan de te gebruiken meetapparatuur.

De veiligheidsinspectie van zonnestroominstallaties heeft de IEC62446-reeks als uitgangspunt. SCIOS Scope 12, en daarmee ook SCIOS Technisch Document 18, is een uitbreiding op SCIOS Scope 8 “Inspecties van Elektrische Installaties”.

Wat houdt de SCIOS scope 12 in?

De Scope 12 inspectie bestaat uit een eerste bijzondere inspectie (EBI) die altijd direct na aanleg van de installatie moet worden uitgevoerd. Waarna deze periodiek wordt opgevolgd met een periodieke inspectie (PI) 1x per 5 jaar of afwijkend termijn volgens de eisen van de verzekeringsmaatschappij.

Tijdens de EBI van de scope 12 inspectie wordt met name de kwaliteit en het voldoen aan normen en installatievoorschriften beoordeeld, tijdens de PI wordt de toestand van de installatie beoordeeld.

Waar moet ik op letten bij een scope 12 inspectie?

Belangrijk is dat de volgende documentatie vooraf beschikbaar gesteld aan de inspecteur bij een Scope 12 inspectie..

 • Het legplan van de panelen;
 • Het ballastplan;
 • Het kabelplan (> 1 streng);
 • De verklaring van het constructiebureau dat de dakconstructie het gewicht van de PV-panelen en de ballast kan dragen, inclusief de constructie berekeningen;
 • Installatiegegevens.

Aanvullend kan er thermografisch onderzoek (aanbeveling)

Het lijkt vanzelfsprekend dat een geleverde PV-installatie het maximale rendement oplevert. Maar alle verliezen en defecte kunnen het rendement aanzienlijk verlagen.

Een van de manieren om dit te kunnen controleren is door middel van een thermografie. Hiermee kunnen defecte (cellen) en slechte verbindingen in het systeem zichtbaar worden gemaakt. Dit zonder dat hierbij de installatie word uitgeschakeld. Voor deze inspectiemethode maken wij gebruik van een drone welke voorzien is van een thermografische camera.

Om het rendement van uw zonnepanelen zo hoog mogelijk te houden en defecten vroegtijdig te kunnen signaleren is het raadzaam om regelmatig inspecties te laten uitvoeren.

Omstandigheden bij thermografie

Bij een thermografisch onderzoek van zonnepanelen is het belangrijk dat de weersomstandigheden hiervoor geschikt zijn. Een belangrijke voorwaarde is dat de zon schijnt, er is een minimale zon instraling van  >600 W/m2 nodig om eventuele problemen te kunnen waarnemen. Daarom worden deze inspecties meestal alleen uitgevoerd in de maanden mei tot en met september.

Wat kost een PV inspectie?

De kosten van deze inspectie zijn afhankelijk van diverse factoren:

 • De grote van de installatie, aantal panelen, strengen;
 • Het aantal en type omvormers en verdeelinrichtingen;
 • Bereikbaarheid van de installatie.

Combinatie van inspecties is mogelijk
Schrijft uw verzekering voor de overige elektrische installaties ook een brandrisico-inspectie
SCIOS Scope 10 voor? Of vraagt uw Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) om een NEN 3140 inspectie waarmee de elektrische veiligheid van die elektrische installaties wordt onderzocht? Onze inspecteur kan meerdere inspecties combineren: dat scheelt gedoe en kosten!