Inspectie medisch ruimten

In medisch gebruikte ruimten dient de veiligheid van patiënten die in aanmerking komen voor behandeling met medische elektrische toestellen, worden gewaarborgd. Voor elke behandeling in een medisch geclassificeerde ruimte moeten de specifieke veiligheidseisen worden aangehouden.

Veiligheid kan worden bereikt door waarborging van de veiligheid van de installatie alsmede een veilige bediening en onderhoud van de met de installatie verbonden medische elektrische apparaten. Het gebruik van medische elektrische apparaten bij patiënten die intensieve zorg ontvangen is van cruciaal belang, vereist in ziekenhuizen en andere medische instellingen een verhoogde mate van betrouwbaarheid en veiligheid van elektrische installaties teneinde de veiligheid en continuïteit van de stroomvoorziening te verbeteren. Met naleving van deze norm voorziet daarin.

Afwijkingen van de norm om de veiligheid en betrouwbaarheid te vergroten, zijn acceptabel. Een gelijkwaardig veiligheidsniveau kan worden aangetoond door metingen en/of beproevingen.

Er zijn drie classificaties van medisch geclassificeerde ruimte. De definities hiervan staan in:

Volgens de nieuwste norm NEN1010+A1:2015

  • groep 0
  • groep 1
  • groep 2

Groep 0

Medisch gebruikte ruimte niet bedoeld voor gebruik van patiëntendelen, en waar onderbreking (verstoring) van de netvoeding geen levensbedreiging kan veroorzaken.

Groep 1

Medisch gebruikte ruimte waar een onderbreking (verstoring) van de netvoeding geen bedreiging vormt voor de veiligheid van de patiënt en die bedoeld is voor het volgende gebruik van patiëntendelen:

  • uitwendig
  • inwendig in enig deel van het lichaam, met uitzondering van gevallen waarin sprake is van groep 2.

Groep 2

Medisch gebruikte ruimte bedoeld voor het gebruik van patiëntendelen bij toepassing zoals

  • handelingen die reiken tot in of aan het hard of
  • vitale handelingen of operaties waarbij een onderbreking (verstoring) van de netvoeding tot gevaar voor de patiënt kan leiden

Thermografische inspectie medische ruimtes van levensbelang

Wij adviseren om de inspectie medische ruimtes uit te breiden met een thermografische inspectie van de verdeelinrichtingen/ trafo kasten. Hiermee voorkomt u uitval van de installatie of zelfs brand.

Digitale rapportage inspectie medische ruimtes

U ontvangt van binnen 10 werkdagen een (digitale) rapportage van de inspectieresultaten, met daarin conclusies en ook aanbevelingen ter verbetering van de veiligheid rondom de installatie(s). De rapportage geeft u inzicht in de volgende gegevens:

  • Overzicht van de geconstateerde gebreken, inclusief meetwaarden en foto’s
  • Prioriteit van de geconstateerde gebreken