Inspectie PV-Installatie

PV installate
Thermografie PV installatie
Niet veiligwerken op hoogte
PV installatie
Niet veilig werken

Door de toename en kwaliteit van de geïnstalleerde en opgeleverde PV-installaties is de vraag naar een goede en onafhankelijke inspectie aan een PV-installatie toegenomen.

Ook thermografie kan hierin een grote rol spelen, om de conditie en defecten van de PV cellen te kunnen vaststellen.

PV inspectie wordt uitgevoerd aan de hand van de daarvoor geldende normen en inspectieprotocollen.

  • NEN 1010 de veiligheidsbepalingen van laagspanningsinstallaties incl. PV installaties

PV INSPECTIE

Bij de installatie en onderhoud van de PV-installaties zijn de volgende punten van belang;

  • De veiligheid van de geïnstalleerde installatie
  • Duurzaamheid van de gebruikte materialen
  • Betrouwbaarheid van de installatie
  • Het belangrijkste aspect van de PV-installatie, de efficiëntie en opbrengst van het geïnstalleerde installatie

Om een veilige en betrouwbare installatie te kunnen waarborgen is een regelmatige inspectie en onderhoud van belang.

Wat wordt er bij de PV inspectie o.a. uitgevoerd:

  • Controleren van de tekeningen en documenten
  • Visueel controle van de installatie aan de hand van de tekeningen en documenten
  • Elektrische metingen volgens NEN1010

Aanvullend kan er thermografisch onderzoek (aanbeveling)

De uitkomst van de inspectie wordt in een rapporttage vastgelegd zodat u zekerheid heeft dat de geleverde installatie aan de gestelde eisen en normen voldoet.

THERMOGRAFISCH ONDERZOEK

Het lijkt vanzelfsprekend dat een geleverde PV-installatie het maximale rendement oplevert, maar alle verliezen en defecte kunnen het rendement aanzienlijk verlagen.

Een van de manieren om dit te kunnen controleren is door middel van een thermografie. Hiermee kunnen defecte (cellen) en slechte verbindingen in het systeem zichtbaar worden gemaakt, zonder dat hierbij de installatie word uitgeschakeld.

Om het rendement van uw zonnepanelen zo hoog mogelijk te houden en defecten vroegtijdig te kunnen signaleren is het raadzaam om regelmatig inspecties te laten uitvoeren.

logo itc logo sterkin logo kvinl logo uneto