AGRO Elektrakeuring schermdoek

Kas 2

Deze keuring vindt plaats in de kas en in aangrenzende gebouwen en is specifiek gericht op zaken die vlam vatten van het schermdoek kunnen veroorzaken. Dus ook de verwerkingsruimten, het ketelhuis en de opslagloods kunnen onderdeel zijn van deze keuring. De keuring bestaat uit 3 onderdelen:
• een gesprek met de installatieverantwoordelijke
• de keuring
• de rapportage inclusief herstelverklaring

U maakt met het inspectiebedrijf afspraken over het uitvoeren van deze keuring. Uitgangspunt is om bedrijfsprocessen zo min mogelijk te verstoren.

Waar bestaat de keuring uit?
• Beoordeling van elektrotechnische tekeningen
•  Doormeten van hoofd- en onderverdeelinrichtingen
• Controle van alle aardlekschakelaars
•  Controle en doormeten van wandcontactdozen (230V en 400V), verlichtingsarmaturen en elektrische    apparatuur (elektrische arbeidsmiddelen vallen hier niet onder)
•  Controle via een steekproef van aansluitsnoeren van ventilatoren, buismotoren en zwavelverdampers

Wie mag de keuring uitvoeren?
Interpolis heeft met inspectiebedrijven afspraken gemaakt over de manier van inspecteren en rapporteren. Laat de keuring door één van deze bedrijven uitvoeren, dan weet u zeker dat de keuring en de rapportage voldoet aan de kwaliteitseisen van Interpolis. Een actueel overzicht vindt u op www.interpolis.nl/agro.

Frequentie Elektrakeuring | Schermdoek
Tot het moment dat u uw schermdoek vervangt door een brandvertragend schermdoek, voert u deze keuring iedere 3 jaar uit. Hiermee blijft u verzekerd tegen brand.

logo itc logo sterkin logo kvinl logo uneto