AGRO Controlemeting Assimilatiebelichting

Kas 1
Kortsluitbeveiliging met PKZ
Loze verbindingen
Defecte EVZA

Een goed onderhouden belichtingsinstallatie houdt de lichtopbrengst op peil en beperkt de kans op het ontstaan van brand. Samen met u maakt het inspectiebedrijf afspraken voor het uitvoeren van deze keuring. Uitgangspunt is om bedrijfsprocessen zo min mogelijk te verstoren.

Waar bestaat de keuring uit?
• Beoordeling van installatietekeningen
•  Doormeten van hoofd- en onderverdeelinrichtingen
•  Netspanningsanalyse, thermografische en visueleinspectie
• Doormeten van condensatoren
•  Visuele inspectie van armaturen op losse contacten, slijtageverschijnselen en verschijnselen van overbelasting
• Controle van toegepast schakelmateriaal
• Controle laagspanningsdeel trafostation

Wie mag de Controlemeting Assimilatiebelichting uitvoeren?
Interpolis heeft met bedrijven afspraken gemaakt
over de manier van inspecteren en rapporteren. Laat
de keuring door één van deze bedrijven uitvoeren,
dan weet u zeker dat de keuring en de rapportage
voldoet aan de kwaliteitseisen van Interpolis. Een
actueel overzicht vindt u op www.interpolis.nl/agro.

Frequentie van Controlemeting Assimilatiebelichting
Om verzekerd te blijven tegen brand voert u de
Controlemeting Assimilatiebelichting jaarlijks uit
(hoofdverdeler en 1/3 van de installatie).

logo itc logo sterkin logo kvinl logo uneto