Woning NTA 8025

Woningbrand
Tafelcontactdoos
Haspel
Monitor

Veiligheid van de technische voorzieningen en installaties van woningen

Bestaande elektro-, gas- en watertechnische voorzieningen en installaties dienen te voldoen aan de eisen van veiligheid en hygiëne zoals vastgelegd in het Bouwbesluit voor bestaande bouw en op grond van de Woningwet.

Wettelijk gezien is de eigenaar van het pand, gebouw of woning verantwoordelijk voor de veiligheid van de elektro-. gas- en watertechnische voorzieningen en installaties.

De gemeente houdt het eerstelijnstoezicht op de veiligheid en de VROM-Inspectie is belast met het tweedelijnstoezicht. Hoewel er voor eigenaren geen wettelijke verplichting geldt tot periodieke inspectie van de veiligheid van elektro-, gas- en watertechnische voorzieningen en installaties, doen eigenaren er goed aan deze regelmatig te laten beoordelen. Door gebruik en ouderdom zijn de voorzieningen en installaties onderhevig aan slijtage.

De wijze waarop een beoordeling van de veiligheid van voorzieningen en installaties dient te worden uitgevoerd, is door UNETO-VNI in overleg met het Ministerie van VROM en in samenwerking met EnergieNed en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), vastgelegd in een Nederlandse Technische Afspraak, de NTA 8025.

Hemago kan deze veiligheidsbeoordeling volgens de NTA 8025 snel en efficiënt voor u uitvoeren.

logo itc logo sterkin logo kvinl logo uneto