Inspectie PV-Installatie Zonnepanelen

Door de toename en kwaliteit van de geïnstalleerde en opgeleverde PV-installaties (Zonnepanelen) is de vraag naar een goede en onafhankelijke inspectie aan een PV-installatie toegenomen.

Ook thermografie kan hierin een grote rol spelen, om de conditie en defecten van de PV cellen te kunnen vaststellen.

PV inspectie wordt uitgevoerd aan de hand van de daarvoor geldende normen en inspectieprotocollen.

 • NEN1010 heeft de veiligheidsbepalingen opgenomen van laagspanningsinstallaties inclusief de aanleg en inspectie van PV- installaties (Zonnepanelen) in artikelnummer 712. De NPR5310 geeft hierop nog aanvullingen.

PV-inspectie

Bij de installatie en het onderhoud van de PV-installaties zijn de volgende punten van belang;

 • De veiligheid van de geïnstalleerde installatie;
 • Duurzaamheid van de gebruikte materialen;
 • Betrouwbaarheid van de installatie;
 • Het belangrijkste aspect van de PV-installatie, de efficiëntie en opbrengst van het geïnstalleerde installatie.

Om een veilige en betrouwbare installatie te kunnen waarborgen is een regelmatige inspectie en onderhoud van belang.

Wat wordt er bij de PV-inspectie o.a. uitgevoerd:

Aanvullend kan er thermografisch onderzoek (aanbeveling)

 • Controleren van de tekeningen en documenten;
 • Visueel controle van de installatie aan de hand van de tekeningen en documenten;
 • Elektrische metingen volgens NEN1010.

De uitkomst van de inspectie wordt in een rapportage vastgelegd. Zodat u zekerheid heeft dat de geleverde installatie aan de gestelde eisen en normen voldoet.

Thermografisch onderzoek

Het lijkt vanzelfsprekend dat een geleverde PV-installatie het maximale rendement oplevert. Maar alle verliezen en defecte kunnen het rendement aanzienlijk verlagen.

Een van de manieren om dit te kunnen controleren is door middel van een thermografie. Hiermee kunnen defecte (cellen) en slechte verbindingen in het systeem zichtbaar worden gemaakt. Dit zonder dat hierbij de installatie word uitgeschakeld.

Om het rendement van uw zonnepanelen zo hoog mogelijk te houden en defecten vroegtijdig te kunnen signaleren is het raadzaam om regelmatig inspecties te laten uitvoeren.

Wat kost een PV inspectie?

De kosten van deze inspectie zijn afhankelijk van diverse factoren:

 • De grote van de installatie, aantal panelen, stringen;
 • Het aantal omvormers en verdeelinrichtingen;
 • Bereikbaarheid van de installatie.

Drone vlucht van een uitgevoerde inspectie: