AGRO Inspectie

Voor landbouw- en veehouderij

AGRO inspectie zijn per per 1 januari 2019 geheel komen te vervallen. En is vervangen door de inspectie op basis NTA8220/ SCIOS scope 10. Deze inspectiemethodiek is ontwikkeld door elektrotechnische brancheorganisaties, SCIOS en de verzekeringsbranche. Als Hemago kunnen en mogen wij deze inspectie voor u uitvoeren.

Deze inspectie is alleen voor landbouw, veehouderij en niet voor glastuinbouw bedrijven.

Waarom deze Agro inspectie?

De meeste branden ontstaan door onveilige situaties in elektrische installaties. Het uitvoeren van een SCIOS Scope 8 (NEN3140) inspectie is als uitgangspunt niet altijd voldoende. De SCIOS Scope 10 inspectie ontwikkeld ten behoeve van de inspectie omtrent brandrisico’s bij elektrische installaties als aanvulling op de SCIOS Scope 8 (NEN3140).

Wat houdt deze inspectie in?

Wij – als gecertificeerd en onafhankelijk inspectiebedrijf – inspecteren uw elektrisch materieel. De elektrische installatie en risicovolle elektrische apparaten. Die inspectie past precies bij de risicofactoren van uw bedrijf en bestaat altijd uit:

 • Een visuele controle en van de risicovolle situaties worden foto’s gemaakt;
 • Metingen en beproevingen van o.a. aardlekschakelaars;
 • Infraroodopnames van de verdeelinrichtingen om de temperatuur te controleren.

Uiterlijk 2 weken na de inspectie ontvangt u een helder, begrijpelijk inspectierapport met alle bevindingen.

Kenmerken SCIOS Scope 10 inspectie

 • U voldoet hiermee aan de eisen die uw verzekeringsmaatschappij stelt en aan de keuring van de elektrische installatie en het gebruik ervan.
 • De inspectie bestaat uit een uitgebreide visuele inspectie, metingen en beproevingen, opnames net een thermografische camera.
 • U krijgt inzicht in de belangrijke elektrische risico’s die de continuïteit van uw bedrijf bedreigen.
 • De SCIOS Scope 10 inspectie geeft extra aandacht aan elektra risico’s die in uw branche veel voorkomen.
 • De inspectie richt zich tevens op risicovolle elektrische apparaten.
 • Elke afwijking wordt gefotografeerd en omschreven zodat uw installateur deze eenvoudig kan oplossen.
 • Van elke afwijking wordt het risico aangegeven.
 • U krijgt inzicht in de oorzaken van de gebreken. Zo weet u of u daar zelf iets aan kunt doen of niet.
 • Bij de rapportage zit een herstelverklaring die uw installateur moet ondertekenen. Daarmee weet u zeker dat alle gebreken goed verholpen zijn.