AGRO - Elektrakeuring schermdoek

Overgang naar SCIOS Scope 10 inspecties (NTA 8220)

Interpolis / Avero heeft  de keuze gemaakt om de verplichte elektrakeuring die wij van glastuinbouw bedrijven met brandbare schermdoeken vragen in de toekomst te laten uitvoeren volgens Scope 10 van SCIOS. In deze Scope is vastgelegd dat de inspectie wordt uitgevoerd volgens de NTA8220 en waar bedrijven en inspecteurs aan moeten voldoen om hiervoor gecertificeerd te worden en blijven. Wij zullen onze klanten verwijzen naar de website van SCIOS bij hun keuze voor een inspectiebedrijf.

Anders dan uit de brief aan onze klanten blijkt, kan de Elektrakeuring | Schermdoek nog tot 31 december van dit jaar worden uitgevoerd. Hiervoor is de lijst met inspectiebedrijven die deze keuring uit kunnen voeren weer teruggeplaatst op onze websites, zie o.a. https://www.interpolis.nl/dossiers/schermdoek. Een Elektrakeuring | Schermdoek die na 1 januari 2020 wordt uitgevoerd is niet geldig voor de verzekering. De geldigheid van een Elektrakeuring | Schermdoek is 3 jaar. Een NTA8220 keuring volgens Scope 10 heeft als voordeel voor de klant dat deze een geldigheid heeft van 5 jaar. Een tweede aanpassing is dat het aanpassen van de installatie om tot goedkeur te komen ook na 1 januari a.s. mag plaatsvinden. De termijn van 3 maanden na inspectie blijft daarmee ongewijzigd maar het voordeel hiervan is dat hierdoor inspecties tot 31 december aanstaande kunnen uitgevoerd volgens het protocol Elektrakeuring | Schermdoek.

Aparte keuring van de assimilatiebelichtingsinstallatie

Net als bij de Elektrakeuring |Schermdoek geldt bij een NTA8220 keuring volgens Scope 10 dat de assimilatiebelichting apart gekeurd moet worden volgens de brochure ‘Assimilatiebelichting, Controle en Onderhoud’ inclusief de aanvulling uit 2014.

Huidige Elektrakeuring Schermdoek

Deze Elektrakeuring vindt plaats in de kas en in aangrenzende gebouwen. En is specifiek gericht op zaken die vlam vatten van het schermdoek kunnen veroorzaken. Ook de verwerkingsruimten, het ketelhuis en de opslagloods kunnen onderdeel zijn van deze keuring. De Elektrakeuring schermdoek bestaat uit 3 onderdelen:

  • een gesprek met de installatieverantwoordelijke
  • de keuring
  • de rapportage inclusief herstelverklaring

U maakt met ons inspectiebedrijf afspraken over het uitvoeren van deze keuring. Uitgangspunt is om bedrijfsprocessen zo min mogelijk te verstoren.

Waar bestaat de keuring uit?

  • Beoordeling van elektrotechnische tekeningen;
  • Doormeten van hoofd- en onderverdeelinrichtingen;
  • Alle aardlekschakelaars worden gecontroleerd;
  • Controle en doormeten van wandcontactdozen (230V en 400V), verlichtingsarmaturen en elektrische apparatuur (elektrische arbeidsmiddelen vallen hier niet onder);
  • Een steekproef controle van aansluitsnoeren van ventilatoren, buismotoren en zwavelverdampers.

Wie mag de keuring uitvoeren?

De verzekeringsbranche heeft met inspectie bedrijven afspraken gemaakt
over de manier van inspecteren en rapporteren. Hemago kan en mag deze inspectie uitvoeren. U weet dan zeker dat de keuring en de rapportage voldoet aan de kwaliteitseisen van uw verzekeringsmaatschappij.

Frequentie Elektrakeuring | Schermdoek

Tot het moment dat u uw schermdoek vervangt door een brandvertragend schermdoek, voert u deze keuring iedere 3 jaar uit. Hiermee blijft u verzekerd tegen brand.