AGRO - Elektrakeuring schermdoek

Deze Elektrakeuring vindt plaats in de kas en in aangrenzende gebouwen. En is specifiek gericht op zaken die vlam vatten van het schermdoek kunnen veroorzaken. Ook de verwerkingsruimten, het ketelhuis en de opslagloods kunnen onderdeel zijn van deze keuring. De Elektrakeuring schermdoek bestaat uit 3 onderdelen:

  • een gesprek met de installatieverantwoordelijke
  • de keuring
  • de rapportage inclusief herstelverklaring

U maakt met ons inspectiebedrijf afspraken over het uitvoeren van deze keuring. Uitgangspunt is om bedrijfsprocessen zo min mogelijk te verstoren.

Waar bestaat de keuring uit?

  • Beoordeling van elektrotechnische tekeningen;
  • Doormeten van hoofd- en onderverdeelinrichtingen;
  • Alle aardlekschakelaars worden gecontroleerd;
  • Controle en doormeten van wandcontactdozen (230V en 400V), verlichtingsarmaturen en elektrische apparatuur (elektrische arbeidsmiddelen vallen hier niet onder);
  • Een steekproef controle van aansluitsnoeren van ventilatoren, buismotoren en zwavelverdampers.

Wie mag de keuring uitvoeren?

De verzekeringsbranche heeft met inspectie bedrijven afspraken gemaakt
over de manier van inspecteren en rapporteren. Hemago kan en mag deze inspectie uitvoeren. U weet dan zeker dat de keuring en de rapportage voldoet aan de kwaliteitseisen van uw verzekeringsmaatschappij.

Frequentie Elektrakeuring | Schermdoek

Tot het moment dat u uw schermdoek vervangt door een brandvertragend schermdoek, voert u deze keuring iedere 3 jaar uit. Hiermee blijft u verzekerd tegen brand.