AGRO - Controlemeting Assimilatiebelichting

Een goed onderhouden belichtingsinstallatie houdt de lichtopbrengst op peil en beperkt de kans op het ontstaan van brand. Samen met U maken afspraken voor het uitvoeren van deze keuring. Uitgangspunt is om bedrijfsprocessen zo min mogelijk te verstoren.

Waar bestaat de keuring uit?

  • Beoordeling van installatietekeningen
  • Doormeten van hoofd- en onderverdeelinrichtingen
  • Netspanningsanalyse, thermografische en visuele inspectie
  • Doormeten van condensatoren
  • Visuele inspectie van armaturen op losse contacten, slijtageverschijnselen en verschijnselen van overbelasting
  • Controle van toegepast schakelmateriaal
  • Controle laagspanningsdeel trafostation

Wie mag de Controlemeting Assimilatiebelichting uitvoeren?

De verzekeringsbranche heeft met inspectie bedrijven afspraken gemaakt
over de manier van inspecteren en rapporteren. Hemago kan en mag deze inspectie voor u uitvoeren.

Frequentie van Controlemeting Assimilatiebelichting
Om verzekerd te blijven tegen brand voert u de Controlemeting Assimilatiebelichting jaarlijks uit.

Brochure in PDF